20 de juliol, 2018


Estimats amics del Poble Dogon


Us recordem que l'ONG legalment va ser dissolta el 2017 per la impossibilitat de prestar ajuda a la zona,
a nivell privat seguim en contacte amb l'esperança que es resolguin les disputes

Les notícies que ens arriben no són gens encoratjadores, la inseguretat creixent a la zona ha provocat a la població, entre altres tràgiques conseqüències, el que durant tot el curs escolar no s’hagin celebrat classes ni a Fetendoti, ni a Seguendourou,  ni a Dougoussa… la raó principal és que no hi ha professors disposats a córrer el risc que comporta el residir a la zona, ja que en tot moment perillaria la seva integritat física.

Ni tan sols ens ha estat possible desplaçar el material de construcció i operaris per fer el manteniment anual de les estructures dels edificis.

Seguim estant a l’expectativa,  sense perdre l’esperança de que a mig termini, qui correspongui posi solució al despropòsit i abandonament dels civils allà deixats a la seva sort, vivint sortejant a els terroristes jihadistes i a les màfies allà enquistades gràcies a l’abandó dels governs de la zona i la mirada cap a un altre lloc de la resta del món.

Moltes gràcies per la vostra solidaritat.


Estimados amigos del Pueblo Dogon.

Os recordamos que la ONG legalmente fue disuelta en el 2017 por la imposibilidad de prestar ayuda en la zona,
a nivel privado seguimos en contacto con la esperanza de que se resuelvan las disputas

Las noticias que nos llegan no son nada alentadoras, la inseguridad creciente en la zona ha provocado en la población, entre otras trágicas consecuencias, que durante todo el curso escolar no se hayan celebrado clases ni a Fetendoti, ni a Seguendourou, ni a Dougoussa ... la razón principal es que no hay profesores dispuestos a correr el riesgo que conlleva el residir en la zona, ya que en todo momento peligraría su integridad física.

Ni siquiera nos ha sido posible desplazar el material de construcción y operarios para realizar el mantenimiento anual de las estructuras de los edificios.

Seguimos estando a la expectativa, sin perder la esperanza de que a medio plazo, quien corresponda ponga solución al despropósito y abandono de los civiles allí dejados a su suerte, viviendo sorteando a los terroristas yihadistas y a las mafias allí enquistadas gracias al abandono de los gobiernos de la zona y la mirada hacia otro lado del resto del mundo.

Muchas gracias por vuestra solidaridad.