05 d’abril, 2013

Seguimos a la espera de poder acceder a las escuelas
 
De momento seguimos a la espera de poder acceder a las escuelas de Fetendotti y Segendorou. En Djibo (Burkina Faso) no dejan pasar porque hay muchos bandidos armados (ex-yihadistas afeitados) que atacan a los vehiculos, incluso a los camiones de Djibo que van a los mercados de Boni i Hombori (Mali), los cuales van de día y escoltados.
A pesar de ello, hemos podido hacer llegar el material necesario (planchas y cemento), así como desplazar a un paleta para que efectue las reparaciones necesarias antes de que lleguen las lluvias.
Desgraciadamente, de momento, no hemos podido suministrar ningún tipo de material escolar.

De moment seguim a l’espera de poder accedir a les escoles de Fetendotti i Segendorou, a Djibo (Burkina Faso). No s'hi permet l'accés perquè hi ha bandolers armats (ex-yihadistes que s’han afaitat) i ataquen els vehicles, inclús els camions de Djibo que van als mercats de Boni i Hombori (Mali), van de dia i amb escorta.
Malgrat això hem pogut fer arribar el material necessari (planxes i ciment), així com contractar un paleta per efectuar les reparacions necessàries abans que arribin les pluges.
Malauradament de moment no s’ha pogut fer arribar material escolar.