25 de novembre, 2013

Finalment hem pogut accedir a l’escola de Fetendoti.

Les classes ja es fan amb tota normalitat.

L'escola ha resistit millor que els altres anys les inclemències del temps, gràcies a l'estructura reforçada de pedra, i d'entre d'altres motius perquè hi ha hagut més vent que pluges.
Tot i així, cal refer el sostre d'una de les aules, malmès per les pluges, i properament començarem les obres per instal.lar-hi noves planxes.
També, durant l’any en que no s’ha treballat, molts dels llibres de text i quaderns han estat atacats per termites, per la qual cosa els reposarem juntament amb el material escolar fungible necessari per a aquest curs.

Moltes gràcies per les ajudes que ens van arribant!